CONSILIUL LOCAL si PRIMARIA COMUNEI BANITA
Banita, strada Garii, nr 201, cod postal 337065,
judetul Hunedoara, ROMANIA
telefon/fax 0254 545 681 e-mail: primariabanita@yahoo.com

BURLEC Ionel Martin
Viceprimarul Comunei
MARC Ioan
Primarul Comunei
STOICA Rodica
Secretarul Comunei

Membrii Consiliului Local

legislatura 2014-2020
CRACIUNESC
Viorel
DUMITRESCU
Valeriu
CRACIUNESC
Stelian Lascu
LASC
Nistor
VLADISLAV
Marin
 
SELESAN
Petru
STOICA
Ioan
SALASAN
Ioan
UNGUR
Vasile
 
Declaratii de avere si de interese

COMPARTIMENTELE PRIMARIEI
Compartimentul Seful de compartiment sau persoana de contact
Compartimentul
Administratie publica locala, secretariat, administrativ, stare civila si autoritate tutelara, relatii cu publicul
 
STOICA Rodica
Secretarul comunei
 
Compartimentul
Contabilitate, Buget, Taxe si impozite
MUNTEAN Liliana
Inspector de specialitate
FLOREA Loredana
Referent
Compartimentul
Fond funciar, Registru agricol
 
ARDELEAN Livia
Referent
Compartimentul
Integrare europeana
 
BOLEA Diana
Referent
ORGANIGRAMA    

PROGRAM DE AUDIENTE SI LUCRU CU PUBLICUL
Primar: luni, miercuri si vineri orele 10-13
Vice primar: marti si joi orele 10-13
Secretarul comunei: zilnic orele 10-13
Celelalte servicii: zilnic orele 07:30-15:30
PRIMARIA COMUNEI BANITA
Banita, strada Garii, nr 201, cod postal 337065,
judetul Hunedoara, ROMANIA
telefon/fax 0254 545 681 e-mail: primariabanita@yahoo.com

 

 

 

 

 


Stema comunei Banita