Declarații de avere și de interese

publicare declarații

Declarații ale membrilor Consiliului Local

 1. CRĂCIUNESC Viorel Florin
 2. MARC Petru
 3. DUMITRESCU Valeriu
 4. LASC Nistor
 5. SELEȘAN Petru
 6. STOICA Ioan
 7. SĂLĂȘAN Ioan
 8. UNGUR Vasile
 9. VLADISLAV Marin

Funcții de demnitate publică

MARC Ioan – primarul Comunei Bănița
MARC Petru – viceprimarul Comunei Bănița

Funcționari publici

 1. STOICA Rodica – secretarul Comunei Bănița
 2. MUNTEAN Liliana