Comisia de analiză

Publică raportul

Membri Comisiei de analiză a încălcării dreptului de acces la informații de interes public
nr.
crt
Nume si Prenume Functia
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
Raportul anual al Comisiei de analiză a încalcarii dreptului de acces la informatii de interes public