Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Bănița

Publică documente

Avertizări ale SVSU Bănița

Acest spațiu este destinat avertizărilor privind situațiile de urgență de pe teritoriul comunei Bănița
MOMENTAN NU SUNT AVERTIZĂRI
Posibilitati
de contactare
Sef SVSU
Banita
BOLEA Diana Maria
tel.:
0723122498
e-mail:
primariabanita@yahoo.com

Legătura la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara”, al județului Hunedoara
www.isuhd.ro
 

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență – BĂNIȚA

COMPONENTA NOMINALA
A MEMBRILOR COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
SI A CENTRULUI OPERATIV

Nr.
crt
Numele
si prenumele
Functia Mijloace de comunicare de la serviciu
în
comitet
la
locul de munca
telefon
fix si mobil
fax
de
e-mail
0. 1. 2. 3. 4. 5.
COMITETUL COMUNAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
1. BURLEC IONEL Presedinte Primar 0254/545681
0762241916
primariabanita@yahoo.com
2. MARC IOAN Vicepresedinte Viceprimar 0762241917  
3. STOICA RODICA Membru Secretar 0762241918  
4. BOLEA DIANA Membru Sef SVSU 0723122498  
5. MO? MIHU Consultant Director SG Banita 0726815216  
6. BALASEA MARIAN Consultant Sef Post Politie Banita 0726354149  
CENTRUL
OPERATIV PENTRU SITUATII DE URGENTA
Nr. crt. Numele și prenumele Funcția în centrul operativ Funcția de la locul de munca Mijloace de comunicare de la serviciu
telefon fix si mobil adresa de e-mail
0. 1. 2. 3. 4. 5.
1. STOICA RODICA Seful centrului operativ Secretar 0254/513027
0762241918
primariabanita@yahoo.com
2. BOLEA DIANA Loctiitor Sef SVSU 0723122498  
3. POENAR ERIKA Membru Inspector 0723971151  
4. ARDELEAN LIVIA Membru Referent 0722405950  

LISTA
cu numerele de telefon, fax, e-mail ale permanenţei

Nr.crt. Numele, prenumele și funcția De la locul de muncă
1. Primar
BURLEC IONEL
tel. mobil   0762241916
tel. fix   0254/545681
fax.  0254/545681
e-mail  primariabanita@yahoo.com
 2. Viceprimar

MARC IOAN

tel. mobil   0762241917
tel. fix   0254/545681
fax.   0254/545681
e-mail   primariabanita@yahoo.com
 3. Secretar CL

STOICA RODICA

tel. mobil   0762241918
tel. fix   0254/545681
fax.   0254/545681
e-mail   primariabanita@yahoo.com
 4. Şef SVSU
BOLEA DIANA
tel. mobil   0723122498
tel. fix   0254/545681
fax.   0254/545681
 5. Şef Post local de Poliţie

BALASEA MARIAN

tel. mobil   0726354149
tel. fix   0254/546083
fax.-
e-mail –
 6. Şef  oficiu telefonic / poştal
tel. mobil   0766183553
tel. fix   0254/546300
fax. –
e-mail –
 7. Director şcoala
MOS MIHU
tel. mobil   0726815216
tel. fix   0254/513027
fax.   0254/513027
e-mail   scoalabanita@yahoo.com

 Documente ale Panului de Apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale
perioada 2014 – 2020

  1. PLANUL DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR,GHEŢURILOR ŞI POLUĂRILOR ACCIDENTALE PERIOADA : 2014-2017 (descarcă documentul de aici)
  2. SCURT ISTORIC asupra inundaţiilor, gheţurilor şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice de pe raza comunei BANITA (descarcă documentul de aici)
  3. DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETULUI LOCAL PENTRU  SITUAŢII DE URGENŢĂ (descarcă documentul de aici)
  4. MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR LA NIVELUL COMITETULUI LOCAL PENTRU  SITUAŢII DE URGENŢĂ (descarcă documentul de aici)
  5. TABEL CU MIJLOACELE DE INTERVENŢIE care pot fi asigurate de către agenţii economici  locali şi repartizarea acestora pe zone inundabile (descarcă documentul de aici)
  6. Profil transversal prin albia râului (descarcă documentul de aici)
  7. PLAN DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHEŢURILOR ŞI POLUĂRILOR ACCIDENTALE a unităţilor economice din comuna BANITA (nu este cazul)
  8. PLAN DE COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE de pe raza comunei BĂNIȚA. Măsurile de intervenţie care se iau la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul producerii unor poluări accidentale (descarcă documentul de aici)
  9. Elemente din planurile de avertizare – alarmarea localităților din aval de baraje (nu este cazul)
  10. ANEXA OBIECTIVE AFECTABILE (descarcă documentul de aici)

HARTA ZONELOR INUNDABILE DE PE TERITORIUL COMUNEI BĂNIȚA