Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre pentru aprobarea participării comunei Bănița la depunerea documentației elaborată în vederea redobândirii statutului de Rezervație a Biosferei UNESCO, prin exprimarea acordului ca UAT Bănița să fie parte și să beneficieze de această recunoaștere și mandatare a primarului comunei Bănița să semneze documentația care va fi înaintată la UNESCO și să reprezinte comuna Bănița în structura de organizare a Rezervației Biosferei

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,persoanele interesate pot transmite în scris propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ,la  sediul Primăriei Comunei Bănita ,birou registratură , luni – vineri ,intre orele 10,00-14,00 sau pe e-mail primariabanita@yahoo.com

Propunerile pot fi transmise în perioada  14.09.2023-27.09.2023

Posted in Anunțuri, Anunțuri publice.