Pagina în curs de actualizare

Stema comunei Bănița

CONSILIUL LOCAL ȘI PRIMĂRIA COMUNEI BĂNIȚA

Bănița, strada Gării, nr 201, cod poștal 337065, județul Hunedoara, ROMÂNIA
telefon/fax 0254 545 681 e-mail: primariabanita@yahoo.com

Conducerea primăriei

MARC Ioan
PRIMARUL COMUNEI

BURLEC Ionel Martin
VICEPRIMARUL COMUNEI

Programul primăriei și audiențe

PROGRAMUL DE AUDIENȚE ȘI LUCRU CU PUBLICUL

Primar: luni, miercuri și vineri orele 10-13
Vice primar: marți și joi orele 10-13
Secretarul general UAT: zilnic orele 10-13
Celelalte servicii ale primăriei:
 – Luni, marti, joi 8 – 14
 – Miercuri 8 – 17,30
–  Vineri 8 – 13

Please select a valid form

First
Last
Solicit audiență la: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

STOICA Rodica
Secretarul General al
Unității Administrativ Teritoriale

Documente emise de Primăria comunei Bănița

Raportul anual de aplicare a legii 544/2001

Raportul anual de aplicare a legii 52/2003

Buletin informativ & studii

Aparatul propriu și de specialitate al Primarului comunei Bănița

ORGANIGRAMA

Compartimentul Administratie publica locala, secretariat, administrativ, stare civila si autoritate tutelara, relatii cu publicul

Compartimentul Contabilitate, Buget, Taxe si impozite

Compartimentul Fond funciar, Registru agricol

Compartimentul Integrare europeana

Compartimentul Intretinere si gospodarire comunala, prestari servicii

Cariere și posturi vacante

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei comunei Bănița

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Veniturile salariale ale funcționarilor din cadrul aparatului de specialitatea al primarului și din subordinea Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.