MONITORUL OFICIAL LOCAL

INFORMAȚII FINACIARE

Monitorul Oficial Local

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

♦ Bugetul pe surse financiare
 Situația plăților (execuția bugetară)
♦ Situația drepturilor salariale potrivit legii precum și alte drepturi prevăzute de acte normative.