Liberul acces la informațiile de interes public este garantat prin lege. Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de  Legea 544/2001 și Legea 52/2003 . 

ANUNTURI PUBLICE

Citește aici anunțurile publice

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la compartimentul financiar contabil

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA PRIMĂRIA COMUNEI BĂNIȚA NR. 957/05.03.2020 ANUNȚ Primăria comunei Bănița, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la compartimentul financiar contabil. Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul financiar contabil se va desfășura la data de 09.04.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Bănița, iar data pentru interviu se va stabili de Președintele comisiei de concurs. Condiții specifice pentru ocuparea postului: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în specializarea științe economice vechime în […]

Citește mai mult