HOTARARE NR. 15 /2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021

Posted in Execuția bugetară, Fără categorie, Hotărâri ale Consiliului Local.