HOTARAREA NR.19 / 2022 privind mandatarea d-l.MARC PETRU DORIN pentru a vota in cadrul sedintei a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA PREST HUNEDOARA,, aprobarea pretului pentru apa potabila produsa,transportata si distribuita sia tarifului pentru canalizare,pentru intreaga arie de operare a SC APA PROD SA Deva,in conformitate cu avizul ANRSC nr.916.898/05.11.2021 si Deciziei Consiliului de administratie al SC Apa Prod SA Deva nr.51/18.11.2021