Invitație de participare la licitație

COMUNA BĂNIŢA
Băniţa, sat Băniţa, nr.201, jud.Hunedoara, tel:0254.545.681, fax:0254.545.681, Email:primariabanita@yahoo.com

Nr . 4567/13.11.2023

Invitație de participare

Prin prezenta, Comuna Banita, vă invită să depuneți ofertă pentru atribuire, prin achiziție directă, a contractului de lucrari: “SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA BANITA,JUDETUL HUNEDOARA”, proiect finantat prin Programul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – Fondul Local, I.1.2-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de management urban/local), pana cel tarziu in data de 17.11.2023, ora 15:00, la sediul autoritatii contractante si in SICAP.

Documentele de calificare, oferta financiara completa si oferta tehnica se vor depune in plic la sediul autoritatii contractante pana cel tarziu in data de 17.11.2023, ora 15:00.

 1. Denumire și adresă achizitor:
  Comuna Bănita, sat Bănita,Nr.201,cod poștal 337040, judetul Hunedoara , nr.tel/fax: 0254.545.681, e-mail:primariabanita@yahoo.com.
 2. Denumire contract:
  Executie lucrari “SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA BANITA,JUDETUL HUNEDOARA”.
 3. Descrierea achizitiei:
  Prezentarea detaliata a lucrarilor necesare a fi executate, impreuna cu categoriile de lucrari (formularele F3) se regasesc in Proiectul tehnic (parte scrisa+parte desenata).

Operatorii economici interesati pot ridica Proiectul tehnic (parte scrisa+parte desenata) de la sediul autoritatii contractante.

4. INFORMATII ELABORARE OFERTA
Informatiile privitoare la modul de intocmire a ofertelor, termenul limita si modul de depunere a ofertei, documentele necesare a fi prezentate o data cu oferta, cat si modelele de formulare necesare ofertantilor se regasesc in CAIETUL DE SARCINI.
Operatorii economici interesati pot ridica caietul de sarcini de la sediul autoritatii contractante.

5. Cod CPV: 32323500-8 Sistem video de supraveghere

6. Durata contractului:
Durata contractului este de 12 luni, conform graficului elaborat de proiectant.

7. Valabilitatea ofertei: 30 zile de la data limită de depunere a acesteia;

8. Criteriul de atribuire:
Pretul cel mai scazut

9. Informații suplimentare se pot obține de la Comuna Banita, nr. telefon: 0254 545.681. Solicitările de clarificări se vor transmite la adresa de e-mail primariabanita@yahoo.com.

Cu aleasa consideratie,
Primar,
Petru Dorin MARC

Invitatie depunere oferta

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [647.52 KB]

 1. COMUNA BANITA adresă sat Banita,nr.201, telefon/fax 0254/545681 cod fiscal 8713590,  reprezentată prin Marc Petru Dorin (denumirea conducătorului), funcţia Primar în calitate de achizitor, va invita sa depuneti, pana cel tarziu in data de 07.06.2023, ora 15:00, in SICAP oferta de pret pentru atribuirea contractului de lucrari : ,,Modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Banita, jud. Hunedoara’’ , iar documente de calificare, oferta financiara completa si oferta  tehnica se vor depune in plic la sediu autoritatii conctactante pana cel tarziu in data de 07.06.2023, ora 15:00.

 

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Executia de lucrari aferente proiectului: ,,Modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Banita, jud. Hunedoara’’

Detalierea detaliata a lucrarilor necesare a fi executate, impreuna cu categoriile de lucrari (lista de cantitati) se regasesc in Proiectul tehnic (parte scrisa+parte desenata) si in Caietul de sarcini care se vor solicita de la autoritatea contractanta printr-o cerere scrisa.

 

 1. INFORMATII ELABORARE OFERTA

Informatiile privitoare la modul de intocmire a oferte, termenul limita si modul de depunere a ofertei, documentele necesare a fi prezentate o data cu oferta, cat si modelele de formulare necesare ofertantilor se regasesc in documentul “CAIET DE SARCINI” .

 

 1. INFORMATII ACHIZITIE:
 2. COD CPV achizitie: 45316100-6- Instalare de echipament de iluminare exterioara

 

 1. DURATA CONTRACTULUI:

Conform graficului elaborat de proiectant: 12 luni

 

 1. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI:

Pretul cel mai scazut.

 

            Cu aleasa consideratie,

 

 

 

                                                                 Primar,

                                                   MARC PETRU DORIN