D I S P O Z I T I A nr. 1 / 2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ”Modernizare retea de drumuri de interes local in comuna Banita ,judetul Hunedoara”

Posted in Dispoziții de primar, Fără categorie.