HOTARAREA NR.6/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Banița

Posted in Fără categorie, Hotărâri ale Consiliului Local.